POLITYKA WYSYŁKOWA

 

Polityka wysyłkowa hemmana.com dotyczy jedynie zakupów dokonanych za pośrednictwem strony hemmana.com. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie zwroty produktów, które zostały zakupione na naszej stronie. Produkty zakupione u naszych partnerów handlowych podlegają zwrotom i reklamacjom u tych partnerów.

W przypadku zakupów dokonanych u naszych partnerów, prosimy o zwrócenie się do miejsca zakupu w celu uzyskania dalszych informacji.

Sposoby wysyłki:
hemmana.com wysyła przesyłki za pośrednictwem przewoźnika Inpost Paczkomaty oraz Inpost Kurier. 

Koszty przesyłki:

– Inpost Paczkomaty: darmowa

– Kurier Inpost: darmowa od 200 zł kwoty zamówienia. Poniżej 200 zł opłata wynosi 10 zł. 

Aby móc zapewnić jak najwyższą jakość usług zastrzegamy sobie prawo do wysłania przesyłki za pośrednictwem innego przewoźnika, świadczącego usługi kurierskie. Większość zakupów dostarczamy w przeciągu 1-3 dni roboczych, w zależności od tego gdzie w Europie dostarczamy zamówienie.

Zamówienia wysyłamy od poniedziałku do piątku z wykluczeniem świąt i dni wolnych od pracy. Prosimy pamiętać, że warunki pogodowe, czas około świąteczny oraz dni wolne od pracy mogą opóźniać dostarczenie przesyłek.

 

ZWROTY 

 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz lub musisz zwrócić zakupy dokonane za pośrednictwem strony hemmana.com możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

Sposoby zgłoszenia chęci zwrotu: 

Czas na zgłoszenie chęci zwrotu: 14 dni od daty otrzymania przesyłki

Czas zwrotu środków: 7 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej

Sposób wypłaty kwoty zwrotu: przelew bankowy

Sposób wykonania zwrotu: przesyłka kurierska lub pocztowa

Płatność za zwrot: ponosi klient

Adres do zwrotu:

LIGHTSPOT SP. Z O.O.

ul. Władysława Wagnera 2/2

81-578 Gdynia

Dane kontaktowe do zwrotów: 

  • Adres e-mail: hello@hemmana.com
  • Telefon: +48 511 305 935

Jeśli zakup został uszkodzony podczas wysyłki jak też w przypadku doręczenia wadliwego lub błędnego towaru, prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego na stronie hemmana.com lub mailowo na adres: hello@hemmana.com.

W celu zwrócenia pieniędzy za wadliwy, uszkodzony lub błędnie dostarczony towar należy zgłosić sprawę do hemmana.com w terminie 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki.

Jakie produkty podlegają zwrotom?
Akceptujemy jedynie zwroty produktów hemmana zakupionych bezpośrednio na naszej stronie. Zwroty produktów zakupionych u naszych partnerów handlowych nie będą przyjmowane.

Wszystkie zwracane produkty muszą spełniać poniższe warunki:

  • Być nieużywane
  • Posiadać oryginalne opakowanie 

 

REKLAMACJE  

 

Najważniejsze informacje:

Sposoby zgłoszenia reklamacji: 

Czas na zgłoszenie reklamacji: 2 lata od daty otrzymania przesyłki przez klienta

Czas rozpatrzenia reklamacji: 7 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem

Czas zwrotu środków: 7 dni od czasu zaakceptowania reklamacji

Sposób wypłaty kwoty zwrotu za reklamowany produkt: przelew bankowy

Sposób wysyłki reklamowanego produktu: przesyłka kurierska lub pocztowa

Płatność za wysyłkę z reklamowanym produktem: ponosi klient. 

Adres do zwrotu:

LIGHTSPOT SP. Z O.O.

ul. Władysława Wagnera 2/2

81-578 Gdynia

Dane kontaktowe do zwrotów: 

  • Adres e-mail: hello@hemmana.com
  • Telefon: +48 511 305 935
Pozostałe informacje dotyczące reklamacji (regulamin reklamacji):
 

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.).
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:
Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane:
a. na piśmie, na adres siedziby Sprzedawcy;
b. pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
13. Reklamacja powinna zawierać:
a. dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego);
b. wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania;
c. numer Zamówienia, widniejący w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia;
d. oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. paragonu lub faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędny do jej złożenia.
14. Klient, realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi, dostarczy wadliwy Towar, na koszt Sprzedawcy, na adres: Władysława Wagnera 2/2; 81-578 Gdynia.
15. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu (14) dni od dnia jej otrzymania.
16. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie czternastu (14) dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
17. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.
18. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
19. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku (1), licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch (2) lat.
20. Powyższe przepisy nie wyłączają możliwości udzielenia przez Sprzedawcę gwarancji na zakupione Towary, co przewiduje osobny regulamin gwarancyjny.

  • Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła? Podaj swoją nazwę użytkownika lub adres e-mail. Na podany adres e-mail otrzymasz link do utworzenia nowego hasła.
Twój Koszyk
//
Twój koszyk jest pusty.
0
//